DWD #15
Privacy verklaring

Lees onze privacyverklaring voor inzicht in hoe we uw gegevens beschermen en gebruiken. Uw privacy is onze prioriteit.

Privacy verklaring

DWD Groep B.V. vindt de bescherming van haar opdrachtgevers en bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt DWD Groep B.V. zich aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat DWD Groep B.V.:

 • Duidelijk vermeldt in deze privacyverklaring met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

DWD Groep B.V. verwerkt de volgende gegevens:
DWD Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die DWD Groep B.V. verwerkt:

 • Voor het verwerken van onze administratie vragen we om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Deze gegevens worden daarnaast ook gebruikt voor belangrijke meldingen omtrent uw producten, waaronder de verlenging en afsluiting daarvan.
 • In het kader van het afhandelen van de facturen en betalingen, bewaart DWD Groep B.V. tevens uw betaalgegevens.

DWD Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Beveiligen en bewaren
Deze website is beveiligd met SSL. De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. DWD Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DWD Groep B.V. via info@dwd-groep.nl

DWD Groep B.V. bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat DWD Groep B.V. de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die DWD Groep B.V. langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DWD Groep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover DWD Groep B.V. van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar DWD Groep B.V. (info@dwd-groep.nl).

Delen van persoonsgegevens met derden
DWD Groep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DWD Groep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw klikgedrag en de privacy wetgeving 'De Cookiewet'
Op de website van DWD Groep B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina's, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee DWD Groep B.V. deze website voortdurend kan verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde 'behavioural targeting' waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doet DWD Groep B.V. op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie 'geen of slechts geringe' inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een 'first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer 'dwd-groep.nl' in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van DWD Groep B.V. en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen DWD Groep B.V. en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van DWD Groep B.V. is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een 'opt-out'. DWD Groep B.V. voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies
Op dwd-groep.nl worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Privacy Statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van DWD Groep B.V. zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (dwd-groep.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. DWD Groep B.V. wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen
U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Vragen over ons privacybeleid
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch (+31(0)165 570 686) of per e-mail (info@dwd-groep.nl) aan DWD Groep B.V. richten.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie over beheer van cookies en achtergrondinformatie

De Consumentenbond
De Consuwijzer

Full service

Profiteer van onze complete dienstverlening, waarin we je van A tot Z ondersteunen.

50+ jaar ervaring

Met een indrukwekkende ervaring van 50 jaar zijn we een betrouwbare partner die vakmanschap levert.

Eigen productie

Wij hebben alles in eigen huis, waardoor we efficiënt werken en optimale controle over het proces behouden.

Vraag vandaag nog jouw vrijblijvende offerte aan.

Laat onze specialisten u begeleiden bij het opstellen van een op maat gemaakte offerte en het verstrekken van het gewenste advies. Wij staan klaar om u te assisteren en uw project tot een succes te maken.

DWD #1
KVGO logo

Copyright ® 2024 DWD b.v.

DWD 2023 Logo RGB DIAP