News image

DWD druk | print | media heeft het ISO certificaat behaald.

DWD druk | print | media heeft het ISO certificaat behaald.

Een periode ging vooraf aan opleiden van de mensen in de studio en de drukkerij, maar het resultaat bij de audit was deze inspanning meer dan waard.
We zijn dan ook trots op onze mensen die de kennis en vaardigheden hebben om keer op keer weer het werk binnen de norm welke ISO stelt te halen.
Voor de klant houdt dit in dat ze een voorspelbaar en herhaalbaar drukwerk ontvangen en voor DWD druk | print | media b.v. dat ze het drukproces met al haar variabelen onder controle heeft.